Produkty lecznicze

Indywidualny Zestaw Autostrzykawek przeciwko Bojowym Środkom Trującym IZAS-05

IZAS 05 2.jpg

Autostrzykawka Atropina,

2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań (Atropini sulfas)

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina,

600 mg/2 ml + 2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań

(Pralidoximi chloridum  + Atropini sulfas)

Autostrzykawka Diazepam,

1O mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań  (Diazepamum)

Okres ważności

2 lata.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej  25 °C. Chronić przed zamarzaniem.

Rpw  - wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające określone w odrębnych przepisach

Literatura: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3560671/

IZAS-05 jest zestawem  trzech autostrzykawek  (Autostrzykawka Atropina, Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina, Autostrzykawka  Diazepam,), przeznaczonych  do stosowania w przypadku zatrucia Bojowymi Środkami Trującymi z grupy środków paralityczno-drgawkowych, w celu łagodzenia objawów i  przeciwdziałania  skutkom zatrucia.

Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi

Morfina 2.jpg

Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi jest autostrzykawką przeznaczoną do stosowania domięśniowo w przypadku wystąpienia bólu spowodowanego rozległymi urazami ciała.

2 ml roztworu zawierają 20 mg morfiny siarczanu (Morphini Sulfas)

Okres ważności

2 lata.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej  25 °C. Chronić przed zamarzaniem.

Rpw  - wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające określone w odrębnych przepisach

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu:

Ravimed Sp. z o.o.

Polna 54,

05-119 Łajski

E-mail:  adr_ravimed(a)ravimed.com.pl
Tel:        (22) 782 21 67
              (22) 506 56 56
Fax:       (22) 782 21 67

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Dane adresowe

RAVIMED Sp. z o.o.

ul. Polna 54
05-119 Łajski

REGON:002027813, NIP: 531-000-41-18 
KRS: 0000185727, K.Z. 50.000,- PLN
BDO: 000043116

Dane kontaktowe

Tel:           +48 (22) 506 56 56
                  +48 602 587 656
Tel/fax:   +48 (22) 782 21 67
E-mail:      ravimed@ravimed.com.pl
Sprzedaż: +48 (22) 782 21 67 wew. 111 
 

Działania niepożądane produktów leczniczych

E-mail: adr_ravimed@ravimed.com.pl
Tel:         +48 (22) 782 21 67
                +48 (22) 506 56 56
Fax:        +48 (22) 782 21 67

© 2015 RAVIMED. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl