Usługi laboratoryjne

uslugi.jpg

Ravimed Sp. z o. o. jest wyposażona w laboratorium,  które oferuje szeroki zakres badań obejmujący analizy i ekspertyzy chemiczne, fizyczne, mikrobiologiczne oraz rozwiązywanie problemów produkcyjnych. Zajmujemy się wykonywaniem badań na rzecz przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego, oraz ochrony środowiska.

Dzięki naszej wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz dobrze wyposażonym laboratorium możemy wykonywać badania dla produktów leczniczych i materiałów wyjściowych dla polskich i zagranicznych zleceniodawców.

W swojej ofercie mamy analizy rutynowe związane z bieżącą i okresową kontrolą jakości produktów  i prób stabilnościowych jak również usługi dotyczące opracowania, wdrażania, walidacji i transferu metod analitycznych  dla potrzeb naszych Klientów.  

Kompleksowe wyposażenie laboratorium umożliwia elastyczne warianty współpracy i świadczenie szerokiej gamy badań oraz prowadzonych analiz:

1. Laboratorium fizyko-chemiczne

Analizy możemy wykonywać wykorzystując techniki analityczne:

Spektrofotometryczne, refraktometryczne, polarymetryczne, potencjometryczne oraz klasyczne metody analityczne.

Możemy wykonywać analizy:

- stopnia zabarwienia płynów

- przezroczystość i stopień zmętnienia płynów

- współczynnik załamania światła

- skręcalność optyczna

- oznaczanie temperatury topnienia

- badanie zawartości pierwiastków w tym metali ciężkich

- strata masy po suszeniu

- pozostałość po spopieleniu

- osmolalność

- zawartość cząstek stałych w płynach

2. Laboratorium mikrobiologiczne

Możemy wykonywać badania:

- obciążenia mikrobiologicznego przed sterylizacją – bioburden w surowcach i produktach końcowych

- jałowości produktów końcowych

- zawartości endotoksyn bakteryjnych w surowcach i produktach końcowych

- test konserwacji

- badanie skuteczności środków biobójczych

- walidacje wszystkich rodzajów sterylizacji

- badanie higieny produkcyjnej z uwzględnieniem badania czystości powietrza ( metoda sedymentacyjna i aspiracyjna ), powierzchni oraz zawartości cząstek stałych w powietrzu

3. Laboratorium farmakokinetyczne

Analizy możemy wykonywać wykorzystując techniki analityczne:

HPLC z detekcją: UV, RI, FL, EC, MS/MS

GC z detekcją FID i nastrzykiwaczem do prób ciekłych oraz do prób gazowych

Analizy spektrofotometryczne UV, IR

Możemy wykonywać analizy:

  • Analiza zawartości i tożsamości substancji aktywnych  - metoda HPLC  - UV - substancje API i produkty lecznicze, kosmetyki, oraz substancje pomocnicze
  • Analiza zawartości i tożsamości cukrów  - metoda HPLC  - RI  - produkty, substancje
  • Analiza zanieczyszczeń w wybranych związkach aktywnych i produktach  zgodnie z EP, USP, BP, oraz profil zanieczyszczeń w produktach gotowych
  • Analiza pozostałości rozpuszczalników w substancji API zgodnie z EP, USP, BP
  • Tożsamość substancji API metodą IR
  • Badania fizykochemiczne substancji chemicznych zgodnie ze specyfikacją producenta

4. Analiza biorównoważności i biodostępności leków, badania MRL ( techniką LC/MS/MS)

5. Współpraca z Ośrodkami Naukowymi w zakresie badania zawartości nowych cząsteczek chemicznych w różnych matrycach biologicznych.

Referencje

Adamed.jpg
IChP.jpg
Referencje Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.jpg

Dane adresowe

RAVIMED Sp. z o.o.

ul. Polna 54
05-119 Łajski

REGON:002027813, NIP: 531-000-41-18 
KRS: 0000185727, K.Z. 50.000,- PLN
BDO: 000043116

Dane kontaktowe

Tel:           +48 (22) 506 56 56
                  +48 602 587 656
Tel/fax:   +48 (22) 782 21 67
E-mail:      ravimed@ravimed.com.pl
Sprzedaż: +48 (22) 782 21 67 wew. 111 
 

Działania niepożądane produktów leczniczych

E-mail: adr_ravimed@ravimed.com.pl
Tel:         +48 (22) 782 21 67
                +48 (22) 506 56 56
Fax:        +48 (22) 782 21 67

© 2015 RAVIMED. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl